Om Nettverk for kommunale vannkrafteiere

Nettverket skal ivareta kommunenes interesser som eiere av vannkraftverk gjennom å påvirke rammebetingelser slik at medlemmene oppnår sin rettmessige del av verdiskapingen.

Kommuner med eierskap i vannkraftverk og som støtter nettverkets formål kan delta som medlemmer i Nettverket. Innmelding skjer skriftlig til Nettverkets administrator.