Kontaktinfo

Organisasjonsnummer: 927 599 899

Kontaktperson

Tonny Nundal
Telefon: 905 95 845
E-post: tnundal@outlook.com

Styret

Ida Stuberg
Telefon: 988 11 596
E-post: ida.Stuberg@inderoy.kommune.no

Arne-Christian Mohn
Telefon: 915 79 549
E-post: Arne-Christian.Mohn@haugesund.kommune.no

Dag Erik Henaug
Telefon: 975 37 306
E-post: Dag.Erik.Henaug@ringerike.kommune.no