Ida Stuberg første leder

Nettverk for kommunale vannkrafteiere hadde sitt stiftelsesmøte i Arendal 17. august. Der ble Inderøy-ordfører Ida Stuberg (Sp) valgt som foreningens første leder. Med seg i styret har hun Haugesund-ordfører Arne- Mohn (Ap) og varaordfører i Ringerike, Dag Erik Henaug (H).

Nettverkets formål er å ivareta kommunenes interesser som eiere av vannkraftverk gjennom å påvirke rammebetingelser slik at medlemmene oppnår sin rettmessige del av verdiskapingen.

  • Vannkraftnæringen er fortsatt den næringen som betaler mest skatt i Norge. Det er et paradoks i en tid der det er bred enighet om at fornybar energi er det viktigste virkemidlet for å nå klimamålene.
  • Nettverk for kommunale vannkrafteiere arbeider for et skatteregime som gjør det lønnsomt å investere i vannkraft, og som bidrar til at en mer rettmessig del av verdiskapingen blir igjen hos selskapene og de kommunale eierne, sier Ida Stuberg.

Nettverket skal være tverrpolitisk og arbeide uavhengig av partipolitikk, og har en målsetting om å være en stemme i det offentlige ordskiftet for å fremme interessene til kommunale vannkrafteiere. Samtidig ønsker nettverket å skape møteplasser for kompetanseheving og samordning av eierinteresser.

Nettverk for kommunale vannkrafteiere inviterer alle kommuner som har eierskap i vannkraftverk til å slutte seg til foreningen. Nettverket vil også søke samarbeid med kraftselskapene, Energi Norge, LVK og andre relevante organisasjoner, og vil i sitt arbeid ta hensyn til vertskommunenes interesser.

Kategorier

Ida Stuberg første leder

Nettverk for kommunale vannkrafteiere hadde sitt stiftelsesmøte i Arendal 17. august. Der ble Inderøy-ordfører Ida Stuberg (Sp) valgt som foreningens første leder. Med seg i styret har hun Haugesund-ordfører Arne- Mohn (Ap) og varaordfører i Ringerike, Dag Erik Henaug (H).

Nettverkets formål er å ivareta kommunenes interesser som eiere av vannkraftverk gjennom å påvirke rammebetingelser slik at medlemmene oppnår sin rettmessige del av verdiskapingen.

  • Vannkraftnæringen er fortsatt den næringen som betaler mest skatt i Norge. Det er et paradoks i en tid der det er bred enighet om at fornybar energi er det viktigste virkemidlet for å nå klimamålene.
  • Nettverk for kommunale vannkrafteiere arbeider for et skatteregime som gjør det lønnsomt å investere i vannkraft, og som bidrar til at en mer rettmessig del av verdiskapingen blir igjen hos selskapene og de kommunale eierne, sier Ida Stuberg.

Nettverket skal være tverrpolitisk og arbeide uavhengig av partipolitikk, og har en målsetting om å være en stemme i det offentlige ordskiftet for å fremme interessene til kommunale vannkrafteiere. Samtidig ønsker nettverket å skape møteplasser for kompetanseheving og samordning av eierinteresser.

Nettverk for kommunale vannkrafteiere inviterer alle kommuner som har eierskap i vannkraftverk til å slutte seg til foreningen. Nettverket vil også søke samarbeid med kraftselskapene, Energi Norge, LVK og andre relevante organisasjoner, og vil i sitt arbeid ta hensyn til vertskommunenes interesser.