Kompetansetreff for vannkrafteiere

Velkommen til kompetansetreff for kommunale vannkrafteiere.

Vil du vite mer om:

·         Vannkraftens rolle i det norske kraftsystemet

·         Vannkraftens betydning for norsk verdiskaping

·         Vannkraftens rolle i det grønne skiftet og hvilke muligheter det grønne skiftet gir for nye arbeidsplasser i din kommune

·         Vannkraftbeskatningens betydning for kommunale eiere

·         Hva partiene på Stortinget mener om vannkraftbeskatningen

Da kan du melde deg på Nettverk for kommunale vannkrafteieres kompetansetreff på
Comfort Hotel Runway, Gardermoen 10. – 11. november 2021 (lunsj til lunsj).

Deltakeravgift inkl overnatting og alle måltider:

Medlemmer: kr. 3.000

Ikke-medlemmer: kr. 3.500

Påmeldingsfrist: 8. oktober 2021

Påmelding her: https://forms.office.com/r/TJ4tN4f7Ru

Kategorier

Kompetansetreff for vannkrafteiere

Velkommen til kompetansetreff for kommunale vannkrafteiere.

Vil du vite mer om:

·         Vannkraftens rolle i det norske kraftsystemet

·         Vannkraftens betydning for norsk verdiskaping

·         Vannkraftens rolle i det grønne skiftet og hvilke muligheter det grønne skiftet gir for nye arbeidsplasser i din kommune

·         Vannkraftbeskatningens betydning for kommunale eiere

·         Hva partiene på Stortinget mener om vannkraftbeskatningen

Da kan du melde deg på Nettverk for kommunale vannkrafteieres kompetansetreff på
Comfort Hotel Runway, Gardermoen 10. – 11. november 2021 (lunsj til lunsj).

Deltakeravgift inkl overnatting og alle måltider:

Medlemmer: kr. 3.000

Ikke-medlemmer: kr. 3.500

Påmeldingsfrist: 8. oktober 2021

Påmelding her: https://forms.office.com/r/TJ4tN4f7Ru